Uchwała nr III/15/10Rady Gminy Sicienkoz dnia 29 grudnia 2010w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki NR 179/1 w MochluNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,.a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, po. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172. poz. 1441. Nr 175. poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48. poz. 327, Nr 138. poz. 974, Nr 173. poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106. poz. 675) oraz art. 13 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106, poz. 675) uchwala się

Uchwała nr III/15/10
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 grudnia 2010


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki NR 179/1 w Mochlu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,.a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, po. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172. poz. 1441. Nr 175. poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48. poz. 327, Nr 138. poz. 974, Nr 173. poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106. poz. 675) oraz art. 13 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106, poz. 675) uchwala się


Uchwała nr III/15/10 (331kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (4 stycznia 2011, 14:04:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1730