Uchwała nr IV/17/11Rady Gminy Sicienkoz dnia 23 lutego 2011w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sicienko na 2011 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10; ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153. poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48. poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art.242,art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240. z 2010 roku Nr 28, poz.146. Nr 96 poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. l 578, Nr 257, poz. 1726 ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r — Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 , Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz.1578), art. 42 ust l ustawy zdnia 26 listopada 2010 r 0 zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. Nr 238, poz.1578) uchwala się

Uchwała nr IV/17/11
Rady Gminy Sicienko
z dnia 23 lutego 2011


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sicienko na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10; ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153. poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48. poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art.242,art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240. z 2010 roku Nr 28, poz.146. Nr 96 poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. l 578, Nr 257, poz. 1726 ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r — Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 , Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz.1578), art. 42 ust l ustawy zdnia 26 listopada 2010 r 0 zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. Nr 238, poz.1578) uchwala się


Uchwała IV/17/11 (643kB) pdf
Tabela nr 1 (418kB) pdf
Tabela nr 2 (633kB) pdf
Tabela nr 2a (558kB) pdf
Załączniki 1-12 (3283kB) pdf
Uzasadnienie do budżetu Gminy Sicienko na 2011 rok (352kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 71 poz.515 z dnia 2011-03-23

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (2 marca 2011, 15:52:44)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (24 marca 2011, 11:56:08)
Zmieniono: dodano informacje o publikacji w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1784