Uchwała nr IV/18/2011Rady Gminy Sicienkoz dnia 23 lutego 2011w sprawie: uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2011-2017Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6, art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) w związku z art.121 ust 8 i art. 122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 , Nr 219, poz. 1706) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23, poz.220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006roku Nrl7poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nrl73,poz. 1218, z2008roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nr 167, poz. 1241) uchwala się

Uchwała nr IV/18/2011
Rady Gminy Sicienko
z dnia 23 lutego 2011


w sprawie: uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2011-2017

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6, art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) w związku z art.121 ust 8 i art. 122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 , Nr 219, poz. 1706) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23, poz.220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006roku Nrl7poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nrl73,poz. 1218, z2008roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nr 167, poz. 1241) uchwala się


Uchwała nr IV/18/11 (2833kB) pdf
Uzasadnienie do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko (353kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (2 marca 2011, 15:59:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1032