Uchwała nr V/30/11Rady Gminy Sicienkoz dnia 27 kwietnia 2011Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z2004roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z2005roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181,poz. 1337, z2007roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z2008roku Nrl80,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28,poz.l42, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych {Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010roku Nr 28, poz.146, Nr96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 , Nr 219, poz. 1706 z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz.1578) uchwala się

Uchwała nr V/30/11
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 kwietnia 2011


Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z2004roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z2005roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181,poz. 1337, z2007roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z2008roku Nrl80,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28,poz.l42, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych {Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010roku Nr 28, poz.146, Nr96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 , Nr 219, poz. 1706 z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz.1578) uchwala się


Uchwała V/30/11 (1125kB) pdf
tabela 1-2 (2081kB) pdf
tabela 2a (557kB) pdf
załączniki (1776kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (2 maja 2011, 14:20:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 990