Uchwała nr V-35-11Rady Gminy Sicienkoz dnia 27 kwietnia 2011w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkól podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę SicienkoNa podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. D/. U. / 2004 roku. Nr 256, poz. 2572. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, "poz. 141,Nr94, poz. 788. Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219. poz. 1705. z 2010 roku Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991) oraz art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162. poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055. Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175. poz., 1457. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, / 2007 r. Nr 48, poz,. 327. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180S poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku. Nr 28, poz. 142. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), uchwala się.

Uchwała nr V-35-11
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 kwietnia 2011


w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkól podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sicienko

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. D/. U. / 2004 roku. Nr 256, poz. 2572. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, "poz. 141,Nr94, poz. 788. Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219. poz. 1705. z 2010 roku Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991) oraz art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162. poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055. Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175. poz., 1457. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, / 2007 r. Nr 48, poz,. 327. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180S poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku. Nr 28, poz. 142. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), uchwala się.


Uchwała V/35/11 (185kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (2 maja 2011, 15:22:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1031