Uchwała nr V-36-11Rady Gminy Sicienkoz dnia 27 kwietnia 2011w sprawie zasad korzystania gminnych obiektów oświatowychNa podstawie art. art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142. poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220. Nr 62. poz.558, Nr 113. poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568. / 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230. Nr 106. poz. 675) oraz 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tj. D/. U. z 2011 roku, Nr 45, poz. 236) uchwala się

Uchwała nr V-36-11
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 kwietnia 2011


w sprawie zasad korzystania gminnych obiektów oświatowych

Na podstawie art. art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142. poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220. Nr 62. poz.558, Nr 113. poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568. / 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230. Nr 106. poz. 675) oraz 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tj. D/. U. z 2011 roku, Nr 45, poz. 236) uchwala się


Uchwała V-36-11 (399kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (2 maja 2011, 15:26:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 871