Uchwała nr VII/49/11Rady Gminy Sicienkoz dnia 29 czerwca 2011zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez publiczne oddziały przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. l ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, po?,220, Nr 62, poz.558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,z2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z2004r. Nr 102, poz, 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172. poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48. poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157. poz. 1241, z 2010 roku. Nr 28. poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 14 ust. 5 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. / 2004 roku. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, po/. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, po/. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, po/. 791, Nr 120, poz. 818. Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, po/. 1705, z 2010 roku Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, po/. 991) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VII/49/11
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 czerwca 2011


zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez publiczne oddziały przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. l ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, po?,220, Nr 62, poz.558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,z2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z2004r. Nr 102, poz, 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172. poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48. poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157. poz. 1241, z 2010 roku. Nr 28. poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 14 ust. 5 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. / 2004 roku. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, po/. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, po/. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, po/. 791, Nr 120, poz. 818. Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, po/. 1705, z 2010 roku Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, po/. 991) uchwala się, co następuje:


Uchwała VII/49/11 (428kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Lar (7 lipca 2011, 13:02:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1426