Uchwała nr VII/50/11Rady Gminy Sicienkoz dnia 29 czerwca 2011w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984. Nr 153, poz. 1271 iNr 214, poz. 1806, z2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568. z2004 r. Nr 102, poz. 1055 iNr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 iNr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180. poz, 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157,poz.l241,z 2010r. Nr 28, poz.142. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz.230. Nr 106, poz.675) oraz art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. / 2009r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202,poz.l551, Nr 219, poz.1706 iNr 221, poz. 1738, z2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40,poz.229, Nr 65, poz..554, Nr 81, poz.527 i Nr 125, poz.842, z 201 Ir. Nr 81, poz. 440) uchwala się, co następuje

Uchwała nr VII/50/11
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 czerwca 2011


w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984. Nr 153, poz. 1271 iNr 214, poz. 1806, z2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568. z2004 r. Nr 102, poz. 1055 iNr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 iNr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180. poz, 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157,poz.l241,z 2010r. Nr 28, poz.142. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz.230. Nr 106, poz.675) oraz art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. / 2009r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202,poz.l551, Nr 219, poz.1706 iNr 221, poz. 1738, z2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40,poz.229, Nr 65, poz..554, Nr 81, poz.527 i Nr 125, poz.842, z 201 Ir. Nr 81, poz. 440) uchwala się, co następuje


Uchwała VII/50/11 (409kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Lar (7 lipca 2011, 13:08:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1334