Uchwała nr VII/51/11Rady Gminy Sicienkoz dnia 29 czerwca 2011Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nrll3,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z2005roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181,poz. 1337, z2007roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz, 1218, z2008roku NrlSO.poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz.420. Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28,poz.l42, Nr 28, poz.!46,Nr40,poz.230,Nr 106, poz.675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz, U. Nr 157, poz. 1240, z 2010roku Nr 28, poz.146, Nr96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,poz,l020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 , Nr219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz.1578) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VII/51/11
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 czerwca 2011


Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nrll3,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z2005roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181,poz. 1337, z2007roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz, 1218, z2008roku NrlSO.poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz.420. Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28,poz.l42, Nr 28, poz.!46,Nr40,poz.230,Nr 106, poz.675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz, U. Nr 157, poz. 1240, z 2010roku Nr 28, poz.146, Nr96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,poz,l020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 , Nr219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz.1578) uchwala się, co następuje:


Uchwała VII/51/11 (849kB) pdf Tabela 1 (833kB) pdf Tabela 2 (3475kB) pdf Tabela 2a (825kB) pdf Załączniki (308kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Lar (7 lipca 2011, 13:48:03)

Ostatnia zmiana: Michalina Lar (11 lipca 2011, 10:53:09)
Zmieniono: Dodano załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1146