Uchwała nr VII/54/11Rady Gminy Sicienkoz dnia 29 czerwca 2011w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Sicienko wiatach 2011-2013. Działając na podstawie ari.18 ust.2 pkt 15 w związku żart.7 ust. l pkt l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz. 1591. z 2002 roku Nr 23. poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz, 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102. poz. 1055, Nr 116, poz. 1203. z2005 roku Nr 172. poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128. Nr 181, poz. 1337, z2007 roku Nr 48. poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 ) oraz art.403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz, 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz, 1505, z 2009 roku Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018, Nr 152, poz. 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657, z 2011 roku Nr 32, poz. 159, Nr 63,poz. 1322, Nr 99 poz. 569) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VII/54/11
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 czerwca 2011


w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Sicienko wiatach 2011-2013.

Działając na podstawie ari.18 ust.2 pkt 15 w związku żart.7 ust. l pkt l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz. 1591. z 2002 roku Nr 23. poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz, 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102. poz. 1055, Nr 116, poz. 1203. z2005 roku Nr 172. poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128. Nr 181, poz. 1337, z2007 roku Nr 48. poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 ) oraz art.403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz, 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz, 1505, z 2009 roku Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018, Nr 152, poz. 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657, z 2011 roku Nr 32, poz. 159, Nr 63,poz. 1322, Nr 99 poz. 569) uchwala się, co następuje:


Uchwała VII/54/11 (393kB) pdf Załaczniki (512kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Lar (7 lipca 2011, 15:05:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1846