Uchwała nr VIII/59/11Rady Gminy Sicienkoz dnia 1 sierpnia 2011Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nrll3,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.7I7, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z2005roku Nr 172, poz.!441,Nr 175 poz.1457, z2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z2007roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z2008roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28,poz.l42, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 roku Nr 117, poz. 679) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 , Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz.1578) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/59/11
Rady Gminy Sicienko
z dnia 1 sierpnia 2011


Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nrll3,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.7I7, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z2005roku Nr 172, poz.!441,Nr 175 poz.1457, z2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z2007roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z2008roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28,poz.l42, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 roku Nr 117, poz. 679) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 , Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz.1578) uchwala się, co następuje:


Uchwała VIII/59/11 (507kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Lar (4 sierpnia 2011, 08:24:26)

Ostatnia zmiana: Michalina Lar (5 sierpnia 2011, 07:42:40)
Zmieniono: Dodano treść uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1307