Uchwała nr IX/62/11Rady Gminy Sicienkoz dnia 31 sierpnia 2011Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d. pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym {Dz.U. z 2001 roku Nr 142. po?,. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23. poz.220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 7 2003 roku Nr 80. poz.717. Nr 162, poz. 1568. z 2004 roku Nr 102, poz, 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nrl72,poz.l441,Nrl75poz.l457. z2006roku Nr 17poz. 128, Nr 181,poz. 1337, z2007roku Nr48, poz. 327. Nr 138. poz. 974, Nr 173, poz. 1218. z 2008 roku Nr 180, poz. 1111. Nr 223. poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28.poz. 142, Nr 28. poz. 146, Nr 40, poz.230. Nr 106, poz.675, z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134. poz.777) oraz art. 211. art. 212, art. 214. art. 215. art. 217, art. 222. art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz.146. Nr 96. poz. 620, Nr 123. poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238. poz.1578, Nr 257, poz.1726) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157. poz.1241 , Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620. Nr 152, poz. 1020. Nr 161. poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz.1578) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IX/62/11
Rady Gminy Sicienko
z dnia 31 sierpnia 2011


Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d. pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym {Dz.U. z 2001 roku Nr 142. po?,. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23. poz.220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 7 2003 roku Nr 80. poz.717. Nr 162, poz. 1568. z 2004 roku Nr 102, poz, 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nrl72,poz.l441,Nrl75poz.l457. z2006roku Nr 17poz. 128, Nr 181,poz. 1337, z2007roku Nr48, poz. 327. Nr 138. poz. 974, Nr 173, poz. 1218. z 2008 roku Nr 180, poz. 1111. Nr 223. poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28.poz. 142, Nr 28. poz. 146, Nr 40, poz.230. Nr 106, poz.675, z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134. poz.777) oraz art. 211. art. 212, art. 214. art. 215. art. 217, art. 222. art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz.146. Nr 96. poz. 620, Nr 123. poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238. poz.1578, Nr 257, poz.1726) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157. poz.1241 , Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620. Nr 152, poz. 1020. Nr 161. poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz.1578) uchwala się, co następuje:


Uchwała IX/62/11 (636kB) pdf
Tabela 1 (1019kB) pdf
Tabela 2 (1758kB) pdf
Tabela 2a (781kB) pdf
Załączniki (897kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Lar (5 września 2011, 14:40:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1255