Uchwała nr X/70/11Rady Gminy Sicienkoz dnia 26 października 2011Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4. pkt. 9 d. pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142. poz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23, poz.220. Nr 62. poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271. Nr 214. poz. 1806. z 2003 roku Nr 80. poz.717. Nr 162, poz. 1568.z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr l72,poz.l441.Nr l75poz.l457,z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181. poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327. Nr 138. poz. 974, Nr 173. poz. 1218. z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223. poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz.420. Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28,poz.l42. Nr 28. poz. 146, Nr 40, poz.230. Nr 106, poz.675, z 2011 roku Nr 21. poz.l 13, Nr 117, poz. 679, Nr 134. poz.777) oraz art. 211. art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28. poz.146. Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020. Nr 238. poz.1578. Nr 257, poz.1726) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157. poz.1241 . Nr 219. poz. 1706, z 2010 r. Nr 96. poz. 620. Nr 152. poz. 1020, Nr 161. poz. 1078. Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz.1578. z 2011 r. Nr 178. poz. 1061. Nr 197. poz. 1170) uchwala się. co następuje:

Uchwała nr X/70/11
Rady Gminy Sicienko
z dnia 26 października 2011


Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4. pkt. 9 d. pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142. poz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23, poz.220. Nr 62. poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271. Nr 214. poz. 1806. z 2003 roku Nr 80. poz.717. Nr 162, poz. 1568.z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr l72,poz.l441.Nr l75poz.l457,z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181. poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327. Nr 138. poz. 974, Nr 173. poz. 1218. z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223. poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz.420. Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28,poz.l42. Nr 28. poz. 146, Nr 40, poz.230. Nr 106, poz.675, z 2011 roku Nr 21. poz.l 13, Nr 117, poz. 679, Nr 134. poz.777) oraz art. 211. art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28. poz.146. Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020. Nr 238. poz.1578. Nr 257, poz.1726) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157. poz.1241 . Nr 219. poz. 1706, z 2010 r. Nr 96. poz. 620. Nr 152. poz. 1020, Nr 161. poz. 1078. Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz.1578. z 2011 r. Nr 178. poz. 1061. Nr 197. poz. 1170) uchwala się. co następuje:


Uchwała X/70/11 (690kB) pdf
Tabela 1 (1274kB) pdf
Tabela 2 (3886kB) pdf
Tabela 2a (717kB) pdf
Załaczniki (1153kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Lar (2 listopada 2011, 11:02:09)

Ostatnia zmiana: Michalina Lar (2 listopada 2011, 12:58:22)
Zmieniono: błędne wprowadzenie załączników do uchwał (będące projektami) zastąpiono właściwymi załącznikami uchwalonymi przez Radę Gminy-błąd wprowadzającego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 913