Uchwała nr X/76/11Rady Gminy Sicienkoz dnia 26 października 2011w sprawie ustanowienia pomników przyrodyNa podstawie art. 7 ust. l pkt. l i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z Dz.U. 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, póz.1271, Nr 214, póz. 1806, z2003r.Nr 80, poz.717, Nr 162 ,póz. 1568, z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175, póz. 1457, z 2006 r Nr 17, póz. 128, Nr 181, poz.1337, z2007r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.l 111, Nr 223, póz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, póz. 1241 , z 2010 r. Nr 28, poz.142 , Nr 28, póz. 146, nr 40, póz. 230, Nr 106, póz. 675, z 20 U r. Nr 21, póz. 113, Nr 117, póz. 679, Nr 134, póz. 777) oraz art. 44 ust l i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2009r. Nr 151, póz. 1220, nr 157, póz. 1241, Nr 215, póz. 1664, z2010r.Nr 76. póz. 804, Nr 1 19, póz. 804, z 2011 r. Nr 34, póz. 170, Nr 94, póz. 549 ) , po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy , uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/76/11
Rady Gminy Sicienko
z dnia 26 października 2011


w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Na podstawie art. 7 ust. l pkt. l i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z Dz.U. 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, póz.1271, Nr 214, póz. 1806, z2003r.Nr 80, poz.717, Nr 162 ,póz. 1568, z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175, póz. 1457, z 2006 r Nr 17, póz. 128, Nr 181, poz.1337, z2007r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.l 111, Nr 223, póz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, póz. 1241 , z 2010 r. Nr 28, poz.142 , Nr 28, póz. 146, nr 40, póz. 230, Nr 106, póz. 675, z 20 U r. Nr 21, póz. 113, Nr 117, póz. 679, Nr 134, póz. 777) oraz art. 44 ust l i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2009r. Nr 151, póz. 1220, nr 157, póz. 1241, Nr 215, póz. 1664, z2010r.Nr 76. póz. 804, Nr 1 19, póz. 804, z 2011 r. Nr 34, póz. 170, Nr 94, póz. 549 ) , po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy , uchwala się, co następuje:


Uchwała X/76/11 (376kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Lar (2 listopada 2011, 11:18:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1997