Uchwała nr XI/77/11Rady Gminy Sicienkoz dnia 23 listopada 2011nadania imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w SicienkuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku, Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) w związku z § l ust. 4 Ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej i § l ust. 3 Ramowego statutu publicznego gimnazjum stanowiących załączniki nr 2 i 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 roku, Nr 61, poz. 624, z 2002r., Nr 10, poz. 96, z 2003 Nr 146, poz. 1416, z 2004r. Nr 66 poz. 606, z 2005r. Nr 10, poz. 75, z 2007r. Nr 35, poz. 222)

Uchwała nr XI/77/11
Rady Gminy Sicienko
z dnia 23 listopada 2011


nadania imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Sicienku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku, Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) w związku z § l ust. 4 Ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej i § l ust. 3 Ramowego statutu publicznego gimnazjum stanowiących załączniki nr 2 i 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 roku, Nr 61, poz. 624, z 2002r., Nr 10, poz. 96, z 2003 Nr 146, poz. 1416, z 2004r. Nr 66 poz. 606, z 2005r. Nr 10, poz. 75, z 2007r. Nr 35, poz. 222)


Uchwała nr XI/77/11 (176kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Kluska (28 listopada 2011, 13:43:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1364