Uchwała nr nr XI/82/11Rady Gminy Sicienkoz dnia 23 listopada 2011w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28,poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 roku Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281 ), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 Dz.U z 2006 roku Nr 191, poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 roku Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz.1655, z 2009 r. Nr 56, poz.458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226,poz.1475), oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 969)

Uchwała nr nr XI/82/11
Rady Gminy Sicienko
z dnia 23 listopada 2011


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28,poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 roku Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281 ), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 Dz.U z 2006 roku Nr 191, poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 roku Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz.1655, z 2009 r. Nr 56, poz.458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226,poz.1475), oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 969)


Uchwała nr XI/82/11 (178kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kluska (28 listopada 2011, 14:12:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1677