Uchwała nr XII/86/11Rady Gminy Sicienkoz dnia 28 grudnia 2011Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10 ustawy / dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23, poz.220. Nr 62, poz, 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153. poz. 1271. Nr 214, poz. 1806. z 2003 roku Nr 80. poz.717. Nr 162, poz. 1568. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055. Nr 116, poz, 1203, z 2005 roku Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181. poz. 1337, z 2007 roku Nr 48. poz. 327. Nr 138. poz. 974. Nr 173. poz. 1218. z 2008 roku Nr 180. poz. 1111. Nr 223. poz. 1458. z 2009 roku Nr 52. poz.420. Nr 157. poz. 1241. 7. 2010 roku Nr 28.po7,142. Nr 28. poz. 146. Nr 40. poz.230. Nr 106. poz.675. z 2011 roku Nr 21. poz. 113. Nr 117. poz. 679, Nr 134, poz.777. Nr 217. poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214. art. 215, art. 217. art. 222. art. 235. art. 236 art. 237. art. 239, art. 258. art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240. z 2010roku Nr 28. poz.146. Nr 96. poz. 620. Nr 123. poz. 835. Nr 152, poz.1020. Nr 238. poz.1578. Nr 257. poz.1726. z 2010r. Nr 201. poz.1183) v związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 . Nr 219. poz. 1706. z 2010 r. Nr 96, poz. 620. Nr 152, poz. 1020. Nr 161. poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238. poz. 1578. z 2011 r. Nr 178. poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/86/11
Rady Gminy Sicienko
z dnia 28 grudnia 2011


Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10 ustawy / dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23, poz.220. Nr 62, poz, 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153. poz. 1271. Nr 214, poz. 1806. z 2003 roku Nr 80. poz.717. Nr 162, poz. 1568. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055. Nr 116, poz, 1203, z 2005 roku Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181. poz. 1337, z 2007 roku Nr 48. poz. 327. Nr 138. poz. 974. Nr 173. poz. 1218. z 2008 roku Nr 180. poz. 1111. Nr 223. poz. 1458. z 2009 roku Nr 52. poz.420. Nr 157. poz. 1241. 7. 2010 roku Nr 28.po7,142. Nr 28. poz. 146. Nr 40. poz.230. Nr 106. poz.675. z 2011 roku Nr 21. poz. 113. Nr 117. poz. 679, Nr 134, poz.777. Nr 217. poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214. art. 215, art. 217. art. 222. art. 235. art. 236 art. 237. art. 239, art. 258. art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240. z 2010roku Nr 28. poz.146. Nr 96. poz. 620. Nr 123. poz. 835. Nr 152, poz.1020. Nr 238. poz.1578. Nr 257. poz.1726. z 2010r. Nr 201. poz.1183) v związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 . Nr 219. poz. 1706. z 2010 r. Nr 96, poz. 620. Nr 152, poz. 1020. Nr 161. poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238. poz. 1578. z 2011 r. Nr 178. poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) uchwala się, co następuje:


Uchwała XII/86/11 (1223kB) pdf
Tabela nr 1 (840kB) pdf
Tabela nr 2 (2389kB) pdf
Tabela nr 2a (356kB) pdf
Załączniki do uchwały (771kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Lar (12 stycznia 2012, 14:00:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1319