Uchwała nr XII/87/11Rady Gminy Sicienkoz dnia 28 grudnia 2011Zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2011-2017Na podstawie art. 229, art. 231 ust l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010roku Nr 28, poz.146, Nr96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201. poz. 1183) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.7I7, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z2007roku Nr48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z2008roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28,poz.l42, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.230. Nr 106, poz.675, z 2011 roku Nr 21, poz.113. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/87/11
Rady Gminy Sicienko
z dnia 28 grudnia 2011


Zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2011-2017

Na podstawie art. 229, art. 231 ust l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010roku Nr 28, poz.146, Nr96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201. poz. 1183) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.7I7, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z2007roku Nr48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z2008roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28,poz.l42, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.230. Nr 106, poz.675, z 2011 roku Nr 21, poz.113. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:


Uchwała XII/87/11 (132kB) pdf

Załączniki do uchwały (993kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Lar (12 stycznia 2012, 14:08:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1303