Uchwała nr XII/90/11Rady Gminy Sicienkoz dnia 28 grudnia 2011zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieliNa podstawie art. 30 ust. 6 w związku zań. 91 d pkt. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz.1600, z 2007r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191. poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr l, poz. l, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielskim Polskiego w Sicienku oraz Komisją Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Bydgoszczy uchwala się co następuje:

Uchwała nr XII/90/11
Rady Gminy Sicienko
z dnia 28 grudnia 2011


zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli

Na podstawie art. 30 ust. 6 w związku zań. 91 d pkt. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz.1600, z 2007r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191. poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr l, poz. l, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielskim Polskiego w Sicienku oraz Komisją Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Bydgoszczy uchwala się co następuje:


Uchwała XII/90/11 (228kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Lar (12 stycznia 2012, 15:01:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1974