Uchwała nr XII/91/11Rady Gminy Sicienkoz dnia 28 grudnia 2011w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012Na podstawie art. 41 ust. l i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku Nr 70, poz. 473 , Nr 115, poz.793 , Nr 176, poz. 1238, z 2008 Nr 227, poz. 1505, z 2009 Nr 18 , poz.97,Nr 144, poz. 1175, z 2010 Nr 47,poz.278, Nr 127 poz.857, z 2011 Nr 120, poz. 690, Nr 106, poz. 622 ,Nr 112, poz. 654 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/91/11
Rady Gminy Sicienko
z dnia 28 grudnia 2011


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012

Na podstawie art. 41 ust. l i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku Nr 70, poz. 473 , Nr 115, poz.793 , Nr 176, poz. 1238, z 2008 Nr 227, poz. 1505, z 2009 Nr 18 , poz.97,Nr 144, poz. 1175, z 2010 Nr 47,poz.278, Nr 127 poz.857, z 2011 Nr 120, poz. 690, Nr 106, poz. 622 ,Nr 112, poz. 654 ) uchwala się, co następuje:


Uchwała XII/91/11 (82kB) pdf
Załącznik do uchwały (458kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Lar (12 stycznia 2012, 15:05:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1416