Uchwała nr XII/92/11Rady Gminy Sicienkoz dnia 28 grudnia 2011w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 roku Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 66, poz.469 , Nr 120, poz.826, z 2007 roku Nr 7, poz. 48 , Nr 82, poz. 558, z 2009 Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753, Nr 98, poz. 817, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz. 962, Nr 213, poz. 1396, Nr 228, poz. 1486, z 2011 r. Nr 63, poz. 322,Nr 105, poz. 614 ,Nr 117 poz. 678) uchwala się, co następuje

Uchwała nr XII/92/11
Rady Gminy Sicienko
z dnia 28 grudnia 2011


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 roku Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 66, poz.469 , Nr 120, poz.826, z 2007 roku Nr 7, poz. 48 , Nr 82, poz. 558, z 2009 Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753, Nr 98, poz. 817, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz. 962, Nr 213, poz. 1396, Nr 228, poz. 1486, z 2011 r. Nr 63, poz. 322,Nr 105, poz. 614 ,Nr 117 poz. 678) uchwala się, co następuje


Uchwała XII/92/11 (155kB) pdf
Załącznik do uchwały (169kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Lar (12 stycznia 2012, 15:08:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1430