Uchwała nr XII/93/11Rady Gminy Sicienkoz dnia 28 grudnia 2011w sprawie zapewnienia ogólnodostępności terenu planowanego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wierzchucinek. Na podstawie art. 18 ust. l ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz.146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 201 Ir. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz,777, Nr 217 poz.1281) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/93/11
Rady Gminy Sicienko
z dnia 28 grudnia 2011


w sprawie zapewnienia ogólnodostępności terenu planowanego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wierzchucinek.

Na podstawie art. 18 ust. l ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz.146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 201 Ir. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz,777, Nr 217 poz.1281) uchwala się, co następuje:


Uchwała XII/93/11 (86kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Lar (12 stycznia 2012, 15:12:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1315