Uchwała nr XIII/110/12Rady Gminy Sicienkoz dnia 29 lutego 2012w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa TeresinNa podstawie art. 35 ust. l. art. 40 ust. 2 pkt. l, art. 48 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr H 3, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1213, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz, 887, Nr 217, poz. 1281) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XIII/110/12
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 lutego 2012


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Teresin

Na podstawie art. 35 ust. l. art. 40 ust. 2 pkt. l, art. 48 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr H 3, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1213, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz, 887, Nr 217, poz. 1281) uchwala się co następuje:


Uchwała XIII/110/12 (522kB) pdf
Załącznik do uchwały (3074kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Lar (14 marca 2012, 10:18:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1239