Uchwała nr XIII/111/12Rady Gminy Sicienkoz dnia 29 lutego 2012w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Rozlewisko Goncarzewy"Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nrl62, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218. z 2008 r. Nr 180, poz. l 111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157. poz. 1241, z 2010 r. Nr 28. poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230. Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149. poz. 887, Nr 217 poz. 128!,) w związku żart. 44 ust. I i ust. 2 oraz art. 45 ust. l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, U. z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241, Nr 224, poz. 1337) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/111/12
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 lutego 2012


w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Rozlewisko Goncarzewy"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nrl62, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218. z 2008 r. Nr 180, poz. l 111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157. poz. 1241, z 2010 r. Nr 28. poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230. Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149. poz. 887, Nr 217 poz. 128!,) w związku żart. 44 ust. I i ust. 2 oraz art. 45 ust. l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, U. z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241, Nr 224, poz. 1337) uchwala się, co następuje:


Uchwała XIII/111/12 (762kB) pdf
Załącznik do uchwały (568kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Lar (14 marca 2012, 10:21:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 936