Uchwała nr XVII/131/12Rady Gminy Sicienkoz dnia 27 czerwca 2012w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości SicienkoNa podstawie art. 18 ust.2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz.327,Nr 138 poz. 974, Nr 173,poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111,Nr 223, poz.1458, z2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 roku, Nr 28, poz.142, Nr 28, poz 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675 z 2011 rku. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 697, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, z 2012 roku poz. 567/ uchwala się

Uchwała nr XVII/131/12
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 czerwca 2012


w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Sicienko

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz.327,Nr 138 poz. 974, Nr 173,poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111,Nr 223, poz.1458, z2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 roku, Nr 28, poz.142, Nr 28, poz 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675 z 2011 rku. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 697, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, z 2012 roku poz. 567/ uchwala się


Uchwała nr XVII/131/12 (318kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 1465 z dnia 2012-07-09

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (4 lipca 2012, 11:53:47)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (2 sierpnia 2012, 12:38:42)
Zmieniono: dodano informacje o publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 840