Uchwała nr XVIII/136/12Rady Gminy Sicienkoz dnia 29 sierpnia 2012w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w SicienkuNa podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 2 i art.41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z2003r Nr 80, poz.717, Nr 102, poz. 1055, Nr 162, poz. 1568, z2004r Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. llll,Nr223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz.230. Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567) oraz art. 13 ust. l i 2 ustawy zdnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012r. poz.406) uchwala się

Uchwała nr XVIII/136/12
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 sierpnia 2012


w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sicienku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 2 i art.41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z2003r Nr 80, poz.717, Nr 102, poz. 1055, Nr 162, poz. 1568, z2004r Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. llll,Nr223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz.230. Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567) oraz art. 13 ust. l i 2 ustawy zdnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012r. poz.406) uchwala się


Uchwała nr XVIII/136/12 (1216kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (4 września 2012, 15:37:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1193