Uchwała nr XVIII/137/12Rady Gminy Sicienkoz dnia 29 sierpnia 2012w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w SicienkuNa podstawie art.18 ust.2 pkl 15, art.40 ust.2 pkt 2 i art.4l ust. l uslaw /dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23. poz.220. Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 102, poz. 1055, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172. poz.!441,Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337. z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281,z2012r. poz. 567), att. 13 ust. l i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z2012r. poz.406) oraz art. 11 ust.l i ust.3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. z2012r. poz. 642 j.t.) uchwala się

Uchwała nr XVIII/137/12
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 sierpnia 2012


w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sicienku

Na podstawie art.18 ust.2 pkl 15, art.40 ust.2 pkt 2 i art.4l ust. l uslaw /dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23. poz.220. Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 102, poz. 1055, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172. poz.!441,Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337. z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281,z2012r. poz. 567), att. 13 ust. l i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z2012r. poz.406) oraz art. 11 ust.l i ust.3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. z2012r. poz. 642 j.t.) uchwala się


Uchwała nr XVIII/137/12 (1033kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (4 września 2012, 15:39:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1302