Uchwała nr XXVIII/219/13Rady Gminy Sicienkoz dnia 26 czerwca 2013Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2013 -2019Na podstawie art. 229, art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 z 2012 roku poz.1456, poz1530, poz.1548) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2013 roku poz. 86) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz.594) uchwala się

Uchwała nr XXVIII/219/13
Rady Gminy Sicienko
z dnia 26 czerwca 2013


Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2013 -2019

Na podstawie art. 229, art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 z 2012 roku poz.1456, poz1530, poz.1548) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2013 roku poz. 86) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz.594) uchwala się


Uchwała nr XXVIII/219/13 (527kB) pdf
załącznik nr 1 (514kB) excel
załącznik nr 2 (31kB) excel
Uzasadnienie do WPF (117kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (2 lipca 2013, 16:16:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1146