Uchwała nr XXX/235/13Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 października 2013Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2013 -2019Na podstawie art. 229, art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku , poz. 885, poz. 938), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2013 roku poz. 86) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz.594, poz. 645) uchwala się

Uchwała nr XXX/235/13
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 października 2013


Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2013 -2019

Na podstawie art. 229, art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku , poz. 885, poz. 938), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2013 roku poz. 86) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz.594, poz. 645) uchwala się


Uchwała nr XXX/235/13 (411kB) pdf
Załącznik nr 1 (94kB) excel
Załącznik nr 2 (30kB) excel
Uzasadnienie do WPF (201kB) pdf

metryczka


Opublikował: Paulina Lackowska (4 listopada 2013, 12:51:05)

Ostatnia zmiana: Paulina Lackowska (4 listopada 2013, 14:19:58)
Zmieniono: dodano uzasadnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1034