Uchwała nr XXX/239/13Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 października 2013zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Sicienko liczby punktów sprzedażny napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,poz. 594, poz. 945) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) uchwala się

Uchwała nr XXX/239/13
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 października 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Sicienko liczby punktów sprzedażny napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,poz. 594, poz. 945) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) uchwala się


Uchwała nr XXX/239/13 (411kB) pdf

metryczka


Opublikował: Paulina Lackowska (4 listopada 2013, 13:41:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 921