Uchwała nr XXX/243/13Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 października 2013w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium dla dzieci i młodzieży za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i w sporcieNa podstawie art.18 ust.2 pkt. 14a , art.40 ust.1 oraz art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (D.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645) uchwala się,

Uchwała nr XXX/243/13
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 października 2013


w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium dla dzieci i młodzieży za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i w sporcie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 14a , art.40 ust.1 oraz art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (D.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645) uchwala się,


Uchwała nr XXX/243/13 (1059kB) pdf

metryczka


Opublikował: Paulina Lackowska (4 listopada 2013, 14:12:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1758