Uchwała nr XXXI/246/13Rady Gminy Sicienkoz dnia 27 listopada 2013zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2013 - 2019Na podstawie art. 229, art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2013 roku poz. 86) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz.594, poz. 645) uchwala się

Uchwała nr XXXI/246/13
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 listopada 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2013 - 2019

Na podstawie art. 229, art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2013 roku poz. 86) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz.594, poz. 645) uchwala się


Uchwała nr XXXI/246/13 (1545kB) pdf
Załącznik nr 1 (106kB) excel
załącznik nr 2 (32kB) excel
Uzasadnienie do WPF (111kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (3 grudnia 2013, 09:37:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 885