Uchwała nr XXXI/247/13Rady Gminy Sicienkoz dnia 27 listopada 2013w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594, poz. 645 ), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 )) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. z 2013 roku poz. 814) uchwala się

Uchwała nr XXXI/247/13
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 listopada 2013


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594, poz. 645 ), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 )) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. z 2013 roku poz. 814) uchwala się


Uchwała nr XXXI/247/13 (656kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (3 grudnia 2013, 09:39:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 975