Uchwała nr XXXI/252/13Rady Gminy Sicienkoz dnia 27 listopada 2013zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłatyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228, poz. 888), uchwala się

Uchwała nr XXXI/252/13
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 listopada 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228, poz. 888), uchwala się


Uchwała nr XXXI/252/13 (689kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (3 grudnia 2013, 10:00:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1272