Uchwała nr XXXII/255/13Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 grudnia 2013zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2013 - 2019Na podstawie art. 229, art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2013 roku poz. 86) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594, poz. 645, poz. 1318) uchwala się

Uchwała nr XXXII/255/13
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2013 - 2019

Na podstawie art. 229, art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2013 roku poz. 86) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594, poz. 645, poz. 1318) uchwala się


Uchwała nr XXXII/255/13 (413kB) pdf
Załączniki nr 1 (106kB) excel
Załącznik nr 2 (32kB) excel
Uzasadnienie do WPF (111kB) pdf
uzasadnienie i załączniki podpisane przez Przewodnicząca Rady Gminy

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (7 stycznia 2014, 15:57:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1442