Uchwała nr XXXII/264/13Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 grudnia 2013w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sicienko na lata 2014 - 2017Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r poz. 954, poz. 645, poz. 1318) art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z2009 r. nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871) po zasięgnięciu opinii Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uchwala się

Uchwała nr XXXII/264/13
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sicienko na lata 2014 - 2017

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r poz. 954, poz. 645, poz. 1318) art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z2009 r. nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871) po zasięgnięciu opinii Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uchwala się


Uchwała nr XXXII/264/13 (351kB) pdf
Załącznik (5340kB) pdf
Załącznik podpisany przez Przewodnicząca Rady Gminy

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (7 stycznia 2014, 16:49:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1492