Uchwała nr XXXIII/272/14Rady Gminy Sicienkoz dnia 29 stycznia 2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10; ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art.242,art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku , poz. 885, poz. 938, poz.1646) uchwala się

Uchwała nr XXXIII/272/14
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 stycznia 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10; ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art.242,art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku , poz. 885, poz. 938, poz.1646) uchwala się


Uchwała nr XXXIII/272/14 (1151kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (6 lutego 2014, 09:44:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 933