Uchwała nr XXXV/284/14Rady Gminy Sicienkoz dnia 31 marca 2014w sprawie aktualizacji podziału gminy Sicienko na stałe obwody głosowaniaNa podstawie art. 12 § 2 i art. 13a § 1, § 2, § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112. Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180) na wniosek Wójta Gminy Sicienko uchwala się

Uchwała nr XXXV/284/14
Rady Gminy Sicienko
z dnia 31 marca 2014


w sprawie aktualizacji podziału gminy Sicienko na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 12 § 2 i art. 13a § 1, § 2, § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112. Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180) na wniosek Wójta Gminy Sicienko uchwala się


Uchwała nr XXXV/284/14 (418kB) pdf
Załącznik nr 1 (220kB) pdf

metryczka


Opublikował: Barbara Piotrzkowska (2 kwietnia 2014, 10:40:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 986