Uchwała nr XXXVII/288/14Rady Gminy Sicienkoz dnia 29 kwietnia 2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art.242,art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku , poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 roku poz. 379) uchwala się

Uchwała nr XXXVII/288/14
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 kwietnia 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art.242,art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku , poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 roku poz. 379) uchwala się


Uchwała nr XXXVII/288/14 (726kB) pdf
Tabela nr 1 (13kB) excel
Tabela nr 2 (86kB) excel
Załączniki (69kB) excelTabele i załączniki podpisane przez WICEPRZEWODNICZĄCEGO Rady Gminy Wiesława Wierzbanowskiego

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (7 maja 2014, 13:26:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 646