Uchwała nr XL/310/14Rady Gminy Sicienkoz dnia 25 czerwca 2014w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy SicienkoNa podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz.645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379) w zw. z art.41 pkt 2 i art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 509, poz. 1650, z 2014r. poz.567, poz. 598) uchwala się,

Uchwała nr XL/310/14
Rady Gminy Sicienko
z dnia 25 czerwca 2014


w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Sicienko

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz.645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379) w zw. z art.41 pkt 2 i art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 509, poz. 1650, z 2014r. poz.567, poz. 598) uchwala się,


Uchwała nr XL/310/14 (567kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (3 lipca 2014, 13:31:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 774