Uchwała nr XL/311/14Rady Gminy Sicienkoz dnia 25 czerwca 2014w sprawie sposobu sprawienia pogrzebuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz.645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379) w zw. z art.17 ust.1 pkt 15 i art.44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 509, poz. 1650, z 2014r. poz.567, poz. 598) oraz art.10 ust.3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011r. Nr 118, poz. 687, Nr 144, poz. 853, z 2012r. poz. 951, z 2013r. poz.1650) uchwala się

Uchwała nr XL/311/14
Rady Gminy Sicienko
z dnia 25 czerwca 2014


w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz.645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379) w zw. z art.17 ust.1 pkt 15 i art.44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 509, poz. 1650, z 2014r. poz.567, poz. 598) oraz art.10 ust.3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011r. Nr 118, poz. 687, Nr 144, poz. 853, z 2012r. poz. 951, z 2013r. poz.1650) uchwala się


Uchwała nr XL/311/14 (554kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (3 lipca 2014, 13:32:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 741