Uchwała nr XL/314/14Rady Gminy Sicienkoz dnia 25 czerwca 2014zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379) w związku z art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379) uchwala się

Uchwała nr XL/314/14
Rady Gminy Sicienko
z dnia 25 czerwca 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379) w związku z art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379) uchwala się


Uchwała nr XL/314/14 (433kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (3 lipca 2014, 14:07:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 870