Uchwała nr XLI/329/14Rady Gminy Sicienkoz dnia 27 sierpnia 2014w sprawie aktualizacji podziału gminy Sicienko na stałe obwody głosowania Na podstawie art. 12 § 2 i art. 13a § 1, § 2, § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  (Dz. U. Nr 21, poz. 112. Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072) na wniosek Wójta Gminy Sicienko uchwala się

Uchwała nr XLI/329/14
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 sierpnia 2014


w sprawie aktualizacji podziału gminy Sicienko na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 12 § 2 i art. 13a § 1, § 2, § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  (Dz. U. Nr 21, poz. 112. Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072) na wniosek Wójta Gminy Sicienko uchwala się


Uchwała nr XLI/329/14 (651kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (2 września 2014, 16:46:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 816