Uchwała nr II/4/14Rada Gminy Sicienkoz dnia 3 grudnia 2014w sprawie powołania Komisji Kultury i Spraw Obywatelskich, ustalenia jej składu osobowego oraz zadańNa podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) oraz § 19 ust. 1 pkt.1 Statutu Gminy Sicienko przyjętego uchwałą nr XXXIV/235/05 Rady Gminy Sicienko z dnia 7 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 5, poz. 56 z 20 stycznia 2006 r., z 2012 r. poz. 2674 z 13 listopada 2012 r.) uchwala się

Uchwała nr II/4/14
Rada Gminy Sicienko
z dnia 3 grudnia 2014


w sprawie powołania Komisji Kultury i Spraw Obywatelskich, ustalenia jej składu osobowego oraz zadań

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) oraz § 19 ust. 1 pkt.1 Statutu Gminy Sicienko przyjętego uchwałą nr XXXIV/235/05 Rady Gminy Sicienko z dnia 7 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 5, poz. 56 z 20 stycznia 2006 r., z 2012 r. poz. 2674 z 13 listopada 2012 r.) uchwala się


Uchwała nr II/4/14 (371kB) pdf

metryczka


Opublikował: Violetta Lewandowska (9 grudnia 2014, 15:23:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 843