Uchwała nr III/11/14Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 grudnia 2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2014 - 2019Na podstawie art. 229, art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 roku poz.379, poz. 911, poz. 1146), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2013 roku poz. 86, poz.1736, z 2014 roku poz. 1127) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) uchwala się,

Uchwała nr III/11/14
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2014 - 2019

Na podstawie art. 229, art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 roku poz.379, poz. 911, poz. 1146), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2013 roku poz. 86, poz.1736, z 2014 roku poz. 1127) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) uchwala się,


Uchwała nr III/11/14 (457kB) pdf

metryczka


Opublikował: Violetta Lewandowska (7 stycznia 2015, 13:25:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 762