Uchwała nr III/12/14Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 grudnia 2014w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2015-2019Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6, art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku , poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2013 roku, poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) uchwala się,

Uchwała nr III/12/14
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2015-2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6, art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku , poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2013 roku, poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) uchwala się,


Uchwała nr III/12/14 (296kB) pdf

metryczka


Opublikował: Violetta Lewandowska (7 stycznia 2015, 13:33:17)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (25 lutego 2015, 12:22:29)
Zmieniono: zaktualizowano załącznik nr 2- błąd wprowadzającego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 874