Uchwała nr III/15/14Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 grudnia 2014w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz.1356,poz. 405, z 2013 r. poz. 1563, z 2014 r. poz. 1188) uchwala się

Uchwała nr III/15/14
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz.1356,poz. 405, z 2013 r. poz. 1563, z 2014 r. poz. 1188) uchwala się


Uchwała nr III/15/14 (345kB) pdf
Załącznik (868kB) word

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (7 stycznia 2015, 14:25:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 935