Uchwała nr III/22/14Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 grudnia 2014w sprawie przyjęcia harmonogramu pracy Rady Gminy Sicienko na 2015 rokNa podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072); w związku z § 22 ust. 2 uchwały Nr XXXIV/235/05 Rady Gminy Sicienko z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sicienko (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 5, poz. 56 z 20 stycznia 2006 r., z 2012 r. poz. 2674 z 13 listopada 2012 r.) uchwala się

Uchwała nr III/22/14
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie przyjęcia harmonogramu pracy Rady Gminy Sicienko na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072); w związku z § 22 ust. 2 uchwały Nr XXXIV/235/05 Rady Gminy Sicienko z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sicienko (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 5, poz. 56 z 20 stycznia 2006 r., z 2012 r. poz. 2674 z 13 listopada 2012 r.) uchwala się


Uchwała nr III/22/14 (340kB) pdf
Harmonogram (402kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (7 stycznia 2015, 14:49:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 973