Uchwała nr V/31/15Rady Gminy Sicienkoz dnia 25 marca 2015w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkasoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) w z związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U z 2013 roku poz. 1381, z 2014 roku poz. 40), art. 6 ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 roku poz. 849), art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz.U. 2013 roku poz. 465) oraz art. 9, art. 28 § 4 , art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2012 roku poz. 749, poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529, z 2013 roku poz. 35, poz. 985, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1289, poz. 1313, z 2014 roku poz. 183, poz. 567, poz. 915, poz. 1171, poz. 1215, poz. 1328, poz. 1644) uchwala się,

Uchwała nr V/31/15
Rady Gminy Sicienko
z dnia 25 marca 2015


w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) w z związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U z 2013 roku poz. 1381, z 2014 roku poz. 40), art. 6 ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 roku poz. 849), art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz.U. 2013 roku poz. 465) oraz art. 9, art. 28 § 4 , art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2012 roku poz. 749, poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529, z 2013 roku poz. 35, poz. 985, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1289, poz. 1313, z 2014 roku poz. 183, poz. 567, poz. 915, poz. 1171, poz. 1215, poz. 1328, poz. 1644) uchwala się,Uchwała nr V/31/15 (1315kB) pdf

metryczka


Opublikował: Luiza Bonk (1 kwietnia 2015, 10:15:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 428