Uchwała nr VII/52/15Rady Gminy Sicienkoz dnia 24 czerwca 2015w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 rokuNa podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 i 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 roku poz. 318) w związku z art. 12 § 4, § 10, § 11, § 12 i § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku- Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94 poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 roku poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 roku, poz. 179, poz. 180, poz. 1072) na wniosek Wójta Gminy Sicienko, uchwala się,

Uchwała nr VII/52/15
Rady Gminy Sicienko
z dnia 24 czerwca 2015


w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 i 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 roku poz. 318) w związku z art. 12 § 4, § 10, § 11, § 12 i § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku- Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94 poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 roku poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 roku, poz. 179, poz. 180, poz. 1072) na wniosek Wójta Gminy Sicienko, uchwala się,
Uchwała nr VII/52/15 (1032kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marika Tabaczyńska (2 lipca 2015, 15:15:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 435